Kirjatiedote 12/2017 – PUHDAS VESI – KITKAJOKI – KITKAJÄRVI

Joulukuu 2017

PUHDAS VESI – KITKAJOKI – KITKAJÄRVI

heti julkaisuvapaa

” Puhdas vesi – KITKAJOKI – Kitkajärvi” -kuvatietoteos kokoaa tietoa Kitkajärven ja Kitkajoen luonnonsuojelun historiasta keskittyen Kuusamon ja Posion vesiluontoon, sen puhtauteen ja kauneuteen. Vesi on voimavara, jonka arvo tunnetaan kaikkialla. Oulun yliopiston edustaja, Ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, historian tutkijat, kirjallisuuden ja valokuvauksen edustajat, paikallisen luontokerhon Kitkan Viisaat ry:n edustaja sekä Kitkajärvellä ja Kitkajoella vuosikymmeniä kulkeneet kalamiehet osallistuivat tekstin tekemiseen.

Teoksen tuotosta menee osa Kuusamon ja Posion vesiensuojeluun Kitkan Viisaat ry:n kautta. Kaikilla on nyt mahdollisuus tukea tätä työtä. Teokseen sisältyy myös klassisen kuvateoksen ”Kitkan maa” runollinen teksti sekä ”Valoa erämaassa” kansainvälisen kuvateoksen teksti. Molempien kirjojen painokset on ollut loppu.

Tietokuvateos on saatavilla kaikissa kirjakaupoissa ( tai tilattavissa kirjakauppaan). Kuusamossa teosta myydään Suomalainen -kirjakaupassa ja Rukalla Rukapalvelun kaupassa.

Puhdas luonto tuottaa myös puhtaan ravinnon, mitä esitellään teoksessa kuten alueen kulttuurisia arvoja, perinteitä ja yhteyksiä Venäjän Karjalaan. Luonnon kauneusarvoja korostaa myös Pentikin Taidekeskus Timisjärven esittely. Tietokuvateoksen kokoaminen on ollut yhteisöllinen projekti, johon ovat osallistuneet alueen luontoarvoja, puhdasta vettä ja kalastusta arvostavat henkilöt.

Vakokuvaaja Tauno Kohonen on toiminut teoksen käynnistäjänä ja huolehtinut teoksen tekstien kokoamisesta, kuvien valitsemisesta ja taitosta.

”Koin tärkeänä, että Kuusamon ja Posion merkittävimmät puhdasta luonnon kauneutta ja veden arvoa korostavat asiatiedot ja merkitykset kootaan yhteen teokseen. Nykypäivänä erityisesti matkailussa korostuu luonnon puhtaus ja kauneus, hiljaisuus ja rauha. Ne ovat universaaleja arvoja, jotka markkinoivat luontoa ja samalla sieltä saatavia kokemuksia. Hiljaisuuskin on elämys siinä missä revontulet, puhdas vesi kokemus siinä kuin luminen metsä”, Kohonen vakuuttaa.

”Tätähän meille on opetettu kansainvälisin voimin National Geographicin, Lonely Planetin ja englantilaisten laatulehtien kautta. Mainos on ollut ilmaista”, Kohonen toteaa ”olisiko meidän siis uskottava tämä ja otettava se huomioon ja toimittava puhtaan luonnon puolesta myös arkipäivän elämässä”.

Teos valittiin Suomi 100- juhlavuoden ohjelmaan nimellä Kitkajoki – puhdas luonto, puhdas vesi. Hanke sisältää valmistuneen tv-elokuvan ”Kitkajoki-rakas joki”, tämän tietokuvateoksen ja valokuvanäyttelyn. Elokuva tulee Ylen kanavalta vuoden 2018 alussa.

”Teos on kunnianosoitus puhtaalle luonnolle ja erityisesti arvokkaalle vesiluonnolle ja kansainvälisesti ainutlaatuiselle järvitaimenkannalle, jonka suojeleminen edellyttää jatkuvaa työtä. Teos painetaan kirjapainossa ja se levitetään tarvittaessa verkkoteoksena laajaan valtakunnalliseen käyttöön. Myöhemmin se voidaan kääntää eri kielille (englanti ja venäjä) ja levittää sitä myös kansainvälisesti.

Kuvatietoteos on esitelty osoitteessa http://www.kitkajoki.fi/category/kirja/

Mediakuvat ovat vapaasti käytettävissä teoksen esittelyssä. Kuvaajan Tauno Kohosen nimi on mainittava

https://www.dropbox.com/sh/i330dulz2fwn3zh/AAB1K-srGgL4B-j8oAV7TESTa?dl=0

Lisätietoa

Teos tulee edistämään ennen kaikkea vesistönsuojelua ja taimenkannansuojelua. Se tuo esille puhtaan veden merkityksen ja luonnon moninaisuuden, jonka kruunaamaton kuningas tällä alueella on arvokas järvitaimen unohtamatta ”Kitkan viisasta” pienikokoista muikkua. Nyt on jatkettava sitä työtä, mitä on jo aloitettu. Taimenkantaa hoitamalla saadaan erinomaisia tuloksia, joista on hyvät esimerkit Norjasta, Ruotsista ja jopa Suomestakin, Simojoelta.

Metsähallitus / Luontopalvelut on tehnyt perusteellisen esiselvityksen Oulangan-Paanajärven alueen soveltuvuudesta UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. Esiselvityksessä mainitaan, että ”lupaavimmat kulttuuriarvot liittyvät perinteisiin, uskomuksiin, tapahtumiin tai kirjallisuuteen ja taiteeseen perustuviin arvoihin sekä kulttuurin ja luonnon vuorovaikutukseen”. Tämä teos tukee ja kokoaa näitä arvoja.

Kuvatietoteos on erilainen luontoteos, jossa esitellään vesistöalueen vesiluontoa tutkimustiedoin, kulttuurin, taiteen ja kalastustarinoin sekä luontokuvin. Vesiensuojelun historiakin on esillä. Teos on kansalaisvaikuttamisen ja käytännön tutkimustyön edistämistä koskeva hanke, jolla ei ole liiketaloudellisia tavoitteita kuten ei muillakaan Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluvilla tapahtumilla.

sisällysluettelo

Puhdas vesi – KITKAJOKI – Kitkajärvi

Kuvat

Tauno Kohonen

Valokuvaaja, tuottaja

 

Runot – ”Kitkan maa” – teoksesta

Tuomo-Juhani Tapio

Emeritus toimittaja

 

1.Tutkimukset Kitkajärven ja Kitkajoen vesistöalueesta

Oulun yliopiston tutkimus

Riku Paavola

Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman johtaja, erikoistutkija

 

Puhdasta luontoa arvostaa niin kitkanrantalainen kuin turistikin

Pirkko Siikamäki

Dosentti, Luonnonsuojelun aluepäällikkö / Pohjanmaan luontopalvelut

 

Kitkajärvien tutkimuksen historia

Seppo Hellsten

Ympäristökeskus, kehittämispäällikkö

 

Kasvit – Luonnon valinnat Oulangan kansallispuistossa

Anne Jäkäläniemi

Dosentti

 

2.Vesistöalueen suojelun historiaa

”Kuusamon koskisota”

Pekka Hummasti

Lehtori

 

Oman saarensa profeetta – Kirjailija, runoilija ja luontofilosofi Reino Rinne

Pertti Sillanpää

Lehtori

 

”Kitkan maa” – Kitkajoen / Kitkanniemen liittäminen Oulangan kansallispuistoon

Tuomo-Juhani Tapio

Emeritus, toimittaja

 

3. Kulttuurihistoria

Kulttuuria yli rajojen ja yhteydet Venäjän Karjalaan

Tauno Kohonen Jokke Kämäräisen haastattelu

 

4. Luonto luovuuden ja hyvinvoinnin lähteenä

Luonto luovuuden lähteenä – Taidekeskus Timisjärvi

 

Luonnon vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin

Mirja Nylander

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

 

Pohjavirtaus

Keijo Salenius / Basecamp Oulanka

Koskeentuijottaja – tulevaisuuden tekijä

 

5.Luonto puhtaan ravinnon perusta

Luonto kypsyttää paikalliset herkut – Korpihilla Oy

Ritva Kokko

Yrittäjä

 

Puhdas luonto – maukkaat herkut – Studioravintola Tundra Oy

Jarmo Pitkänen

Villiruokamestari, keittiömestari, keraamikko

 

6.Kalastus – puhdas luonto ja puhdas vesi

Säilyykö Kitkan järvitaimenkannat?

Seppo Mustonen

Emeritus kalastusmestari

 

Harri Suvannon Kitka

Esko Räty

Emeritus toimittaja

 

Perhokalastusmestari Kitkajoella

Tauno Kohonen Pertti Komulan haastattelu

 

7. Vuodenajat, valot ja varjot – Valokuvaajan historia

Vuodenajat, valot ja varjot – Valoa erämaassa kuvateos

Tauno Kohonen

Valokuvaaja, tuottaja

 

tiedustelut

Tauno Kohonen / Mediatoimisto Rapid River

Kasarmintie 11 b A, 90130 OULU, FINLAND

tel. + 358 (0)400 286 956

e-mail tauno.kohonen@rapidriver.fi

www.rapidriver.fi