Kirjatiedote 12/2016 – ”PUHDAS LUONTO, PUHDAS VESI – Kitkajärvi, Kitkajoki” kuvatietoteos

Joulukuu 2016

MEDIATIEDOTE KUVATIETOTEOKSEEN

”PUHDAS LUONTO, PUHDAS VESI – Kitkajärvi, Kitkajoki” kuvatietoteos kertoo Kuusamossa, Posiolla ja Vienan Karjalan puolella tehdystä luonnontieteellisestä tutkimuksesta, historiasta, kulttuurista, taiteesta, matkailusta ja ennen kaikkea henkilökohtaisista kokemuksista. Luontokuvat kertovat alueen vuodenaikojen vaihtelusta; valoista ja varjoista. Digitaalisessa verkkoversiossa esitetään myös videoita kuvien lisäksi.

Teoksen tekeminen on käynnissä. Nyt esillä olevaan mallitaittoon (noin 100 sivua) sisältyy jo joitakin artikkeleja. Artikkelien kirjoittajat kertovat oman tieteenalansa tai hallinnonalansa tutkimuksista sekä henkilökohtaisesta suhteestaan tähän maantieteelliseen alueeseen.

Teoksen mallitaitto on valmis vuoden 2017 talvella, jolloin käynnistyy sen lopullinen ulkoasun (layout) suunnittelu. Kuvitusta päivitetään tarpeen mukaan. Taitto on moderni. Teoksen julkaisutapa selviää myöhemmin, mutta se julkaistaan ainakin digikirjana niin, että mahdollinen kieliversio/kieliversiot leviävät myös kansainväliseen käyttöön.

Tiedämme, että PUHDAS LUONTO, PUHDAS VESI on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä ihmisen hyvinvoinnille. Puhtaudella on suurempi merkitys kuin voimme aavistaa maantieteellisen alueen vetovoimaan ja arvostukseen. Teoksen tavoite on koota oleellinen tieto auttamaan luonnon säilymistä puhtaana. Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt alueesta esiselvityksen sen soveltuvuudesta UNESCO:n maailmanperintökohteeksi, minkä arvoinen tämä alue myös on.

PUHDAS LUONTO, PUHDAS VESI kuvatietoteos, kuten tv-dokumentti ja näyttely, on valittu Suomi Finland 100- juhlavuoden ohjelmaan. Teos on kunnianosoitus Posion ja Kuusamon puhtaalle luonnolle ja erityisesti sen arvokkaalle vesiluonnolle.

Sisältösuunnitelma

1. Tutkimukset Kitkajokeen kuuluvasta vesistöalueesta (Kitkajärvi, Kitkajoki, Oulangan kansallispuisto ja Paanajärven kansallispuisto)
Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasema, asemanjohtaja ja erikoistutkija Riku Paavola (Oulun yliopiston tutkimus)
Metsähallitus, aluepäällikkö (luonnonsuojelu) Pirkko Siikamäki (Oulangan kansallispuisto ja sen tulevaisuus, UNESCO- hanke)
Ympäristökeskus, kehittämispäällikkö Seppo Hellsten (vesistötutkimus Kitkajärvellä / Oulangan kansallispuistossa)
Luonnonvarakeskus, Kuusamon kalanviljelylaitos, ex-päällikkö Seppo Mustonen (taimenkannan kohtalo Kuusamossa)

2. Vesistöalueen suojelun historiaa
”Kuusamon koskisota” ja nykypäivän uhkat, tutkija Mika Flöjt (historiaa ja nykypäivää)
Kirjailija, runoilija ja luontofilosofi Reino Rinne luonnonsuojelijana, lehtori Pertti Sillanpää (väitöstutkimus Reino Rinteestä)

3. Vesistöalueen kulttuuriyhteys Vienan Karjalaan
Kulttuuria yli rajojen- yhteydet Vienan Karjalaan, filosofian lisensiaatti Jouni Alavuotunki (miten kulttuuriyhteistyö vaikuttaa nykypäivänä)

4. Luonto luovuuden ja hyvinvoinnin lähteenä
Luonto luovuuden lähteenä – Pentik Oy, toimittaja Reino Hämeenniemi (luonto taiteen lähtökohtana)
Luonnon vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin – maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mirja Nylander (mielipiteistä todelliseen tietoon)

5. Luonto puhtaan ravinnon perusta
Luonto kypsyttää paikalliset herkut – Korpihilla Oy, toimittaja Reino Hämeenniemi (luonnon makuelämykset)
Puhdas kala puhtaasta vedestä – villiruokamestari Jarmo Pitkänen (kokin reseptit)

6. Henkilökohtaiset tarinat vesistöalueen, Kitkajärven ja Kitkajoen, kokemuksista ja elämästä
Jokikalastus Kuusamossa, toimittaja Esko Räty (jokikalastajien muistelmat)
Perhokalastusmestari Pertti Komulan haastattelu, tutkija Mika Flöjt (perhokalastus Kitkajoella)
Luontomatkailu Posion ja Kuusamon luonnossa, toimitusjohtaja Keijo Salenius / Basecamp Oulanka (luonnon ja ihmisen kohtaaminen, kansainvälisyys)

7. Kuvallinen esittely, kuvat ja videot
Koko alueen (Posio, Kuusamo ja Paanajärvi / Pääjärvi) vuodenajat, valot ja varjot, valokuvaaja Tauno Kohonen (matka omaan arvomaailmaan)

Ohjeellinen mallitaitto